This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Tanulástechnika

A ta­nu­lás olyan, mint a foci. – Az is­ko­lá­ban néha az okos ember is a saját ká­rán­ta­nul. – A ta­nu­lás se­gí­té­se is lehet üzlet. – A ta­nu­ló és a tanár néha ugyan­azt­gon­dol­ja a ta­nu­lás­ról. – A ta­nu­lás komp­lex te­vé­keny­ség, így a jegy­zet­szer­ző­je sem ért hozzá. – Ta­nu­lás­sal nem­csak a di­ák­évek során ta­lál­ko­zunk.– A szer­ző­nek is van­nak pél­da­ké­pei a volt ta­ná­rai kö­zött.

Recommended books