This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
A festészet mint nyelvjáték
Cimabuétól Caravaggióig

Kommunikációnkat alapvetően a vizualitás jellemzi: szüntelenül képeket nézünk, készítünk, cserélünk. A ránk szakadó képözönben a helyes értelmezés éppoly elengedhetetlen, mint az írott szöveg esetében. Azt hisszük, hogy kedvünk szerint, szabadon mozgunk a képek világában, valójában a félreértésig leegyszerűsített, többnyire a média által uniformizált sémákat követünk, mi több, a kvalitásos képi beszéd vonatkozásában a vizuális analfabetizmus határát súroljuk. A hibás értelmezések egyik oka az iskolai oktatásban domináló narratív képelemzési módszer. Bodó Mihály könyve amellett érvel, hogy a képelemzések helyett jóval eredményesebb az alkotói üzenetek olyan megközelítése, melynél a festményeket és a fényképeket az „absztrakt felépítések” és a figurális jelentések kiolvasásához szükséges „játékszabályok” együtteseként fogjuk fel, egyfajta vizuális nyelvjátékként (Wittgenstein). Ebben a felfogásban az absztrakt elemek (foltok, vonalak, színek és tónusok) alkotta kompozíciók nem a figurális tartalmak formai elemei, hanem maguk is szellemi tartalmak. Bodó Mihály új megvilágításba helyezi a reneszánsz festészet fejlődéstörténetét, miközben a korabeli festői gyakorlat sajátos gondolkodásmódját is közelebb hozza az olvasóhoz. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a reneszánsz festőműhelyekben kidolgozott absztrakt-figurális összefüggések ma is szerves részét képezi a festészetnek, fényképezésnek, filmezésnek. A festészet mint nyelvjáték mindazok számára ajánlott, akik érintettek korunk vizuális kultúrájának alakításában (képzőművészek, fotográfusok, filmesek, számítógépes grafikusok, médiaszakemberek) és értelmezésében (képzőművészeteket kedvelők, műgyűjtők, pszichológusok, művészettörténészek, filozófusok).

Bodó Mihály mérnöki és filozófusi diplomát szerzett Budapesten, majd Barcelónában szobrászatot és festészetet tanult.

TitlePagesSize
A festészet mint nyelvjáték (Whole e-book)
1-196 3.4 MB
Tartalomjegyzék
5-7 285 kB Please, log in to use the print function!
1. Bevezetés
9-17 302 kB Please, log in to use the print function!
2. Árnyékolások a késő középkorban
19-42 731 kB Please, log in to use the print function!
3. Parcellahálózatok
43-53 494 kB Please, log in to use the print function!
4. Leonardo da Vinci
55-73 578 kB Please, log in to use the print function!
5. Forradalom az absztrakt felépítésekben
75-100 792 kB Please, log in to use the print function!
6. Fényábrázolás, perspektíva
101-109 453 kB Please, log in to use the print function!
7. Michelangelo
111-118 428 kB Please, log in to use the print function!
8. Tiziano
119-129 401 kB Please, log in to use the print function!
9. Tintoretto
131-160 955 kB Please, log in to use the print function!
10. Caravaggio
161-176 566 kB Please, log in to use the print function!
Ábrák jegyzéke
177-180 270 kB Please, log in to use the print function!
Festők, szobrászok, építészek
181-183 250 kB Please, log in to use the print function!
Jegyzetek
185-196 310 kB Please, log in to use the print function!
Recommended books