This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Irányítástechnika gyakorlatok

Ez a könyv a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán oktatott rendszer- és irányításelmélettel kapcsolatos tárgyak tananyagát öleli fel. Célja, hogy segítse a hallgatókat a számonkérésekre való eredményes felkészülésben mind az alap-, mind a mesterképzésben. Az első rész az irányításelmélet klasszikus módszereit ismerteti idő- és frekvenciatartománybeli rendszeranalízis, soros szabályozó tervezés és robusztus stabilitás vizsgálat példákon keresztül. A második rész az állapottér-elméletben alapvető rendszertulajdonságok vizsgálatára, és az állapot visszacsatoláson alapuló irányítástervezési módszerekre mutat példákat. Ebben a részben állapotmegfigyelővel ellátott rendszerek, valamint számítógépen implementált rendszerek tervezési kérdéseit taglaló feladatokat is bemutatunk. A példatár harmadik része közlekedésmérnöki gyakorlathoz kötődő esettanulmányokat ismertet. E példák a gépjármű-dinamika, a közúti forgalomszabályozás és a repülésdinamika területéhez kapcsolódóan mutatnak be modellezési és irányítási problémákat. A negyedik rész az Irányítástechnika II. tantárgy laboratóriumi méréseire való felkészüléshez nyújt segítséget. A függelékek hasznos kiegészítésként szolgálnak a feladatok megoldásához. Tárgyalják az alaptagok Nyquist- és Bode-diagramjait, valamint ismertetik a példamegoldásokhoz elengedhetetlen matematikai alapfogalmakat.

Recommended books