This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Az új Hypereidés

A Kr. e. IV. századi athéni szónok, Hypereidés két beszédének (Dióndas ellen, Timandros ellen) töredékeit az elmúlt évszázad egyik tudományos szenzációját jelentő kézirat, a híres-hírhedt Archimédés-palimpsestus őrizte meg. A kódex kiadását előkészítő nemzetközi kutatócsoportot az attikai ékesszólás magyar szakértője, Horváth László vezette. Elsősorban az ő érdeme, hogy a korábban szinte láthatatlan sorok immár nemcsak olvashatóvá, de érthetővé is váltak. A görög szöveg példaértékű kiadása, a magyar műfordítás, a beszédek részletes történeti-irodalmi-jogi kommentárja, a korszak szövevényes politikai életét bemutató kísérőtanulmányok, vagy éppen a Hypereidés magyarországi utóéletét tárgyaló esszé – mind-mind aprólékos filológiai munka eredménye. A szerző komoly nemzetközi elismerést kiváltó, évtizedes kutatásainak összegzését most végre magyarul is kezébe veheti az olvasó.

TitlePagesSize
Az új Hypereidés (Whole e-book)
1-286 5.3 MB
Címnegyed
1-4 493 kB Please, log in to use the print function!
Tartalomjegyzék
5-6 421 kB Please, log in to use the print function!
Előszó
7-8 419 kB Please, log in to use the print function!
Első rész – A Dióndas-per
9-84 831 kB Please, log in to use the print function!
Második rész – Hypereidés: Dióndas ellen
91-200 1.0 MB Please, log in to use the print function!
Harmadik rész – Kiegészítő tanulmányok
203-268 811 kB Please, log in to use the print function!
Felhasznált irodalom
273-285 443 kB Please, log in to use the print function!
Rövidítések jegyzéke
287-287 353 kB Please, log in to use the print function!
Mutató
289-297 421 kB Please, log in to use the print function!
Mellékletek
299-301 3.5 MB Please, log in to use the print function!
Recommended books