This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Növényvédelmi kémia és toxikológia

A növényvédelem dinamikusan fejlődő tudomány, és a korszerű növényvédelmi gyakorlat ma is döntően kémiai módszereken alapul. A könyv a Szent István Egyetem Növényorvos MSc-képzésén részt vevő hallgatók, valamint az elméleti tudásukat frissen tartani kívánó gyakorló növénydoktoroknak készült, akiknek ismerniük és érteniük kell azokat a kémiai, biokémiai folyamatokat, melyek egy növényvédő szer kijuttatása során a környezetünkben és az emberi szervezetben bekövetkeznek. A szerző célja volt egy olyan szemlélet kialakítása is, amely érdeklődéssel és fogékonysággal fordul a kémia és ezen belül leginkább a szerves kémiatudománya felé, és igényt tart az ok-okozati összefüggések megválaszolására, ezáltal a jövőben megjelenő készítményeket is nyitottsággal és megfelelő tudatossággal kezeli. Reméljük, hogy a tananyag a hasznos ismeretanyagon túl élvezetet is nyújt az olvasóknak, válaszokat ad a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, és emellett hozzájárul a tudatos növényvédőszer-használathoz. Sörös Csilla gyógyszerész végzettsége, valamint az Élelmiszertudományi Doktori Iskolában szerzett ismeretei metszeteként tekint a növényvédelmi kémiára. A peszticidek a gyógyszereknél sokkal nagyobb mennyiségben kijuttatva és egy komplex rendszert célozva a teljes ökoszisztémában fejtik ki hatásukat. Kutatási területén, az analitikai kémia szemüvegén áttörekszik eme bonyolult rendszer megértésére.

TitlePagesSize
Növényvédelmi kémia és toxikológia (Whole e-book)
1-250 8.3 MB
Címnegyed
1-4 650 kB Please, log in to use the print function!
Tartalom
5-6 681 kB Please, log in to use the print function!
Recommended books