This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Modern szakrális épületek

A könyv példák sorával mutatja be a szakrális építészet mai szellemi helyzetét. Az első világháborútól napjainkig ível az az összefüggő korszak, amelyben az építészetben és különleges hangsúllyal a szakrális építészetben megtörtént az elszakadás a történeti korok hagyományozott eszköz- és stíluskészletétől, s egy meghatározóan új formanyelv jött létre. Ez a modernitáshoz kapcsolódóformanyelv jó néhány esetben jobban összeköt olyan alkotásokat, amelyek a 20. század első felében és a közelmúltban jöttek létre, mint olyanokat, amelyek egy egymáshoz közelebb eső időszakban születtek.

Schneller István építész-urbanista, aki a közelmúltban teológus végzettséget szerzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Építészeti írásai korábban Az építészeti tér minőségi dimenziói címmel láttak napvilágot. Kiadónknál 2017-ben jelent meg fordításában és előszavával Eckhart mester válogatott prédikációit tartalmazó kötete. Az építészeti tér és a szakralitás, illetve a teológia és a modernitás viszonya régóta foglalkoztatja. E kötet képanyagát a szerző különböző európai helyszíneken készített felvételeiből válogattuk.

Recommended books