This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Elméleti fizika III.
Kvantummechanika - Nemrelativisztikus elmélet

Az Elméleti fizika sorozat jelen kötetének tárgya a kvantummechanika. A téma hatalmas terjedelme miatt célszerűnek látszott az anyagot két részre osztani. A most megjelenő első rész a nemrelativisztikus elméletet tartalmazza, a relativisztikus elmélet a második rész tárgya lesz.
A relativisztikus elmélet kifejezést a legtágabb értelemben használjuk: ide tartozik minden olyan kvantumos jelenség, mely lényegesen függ a fénysebességtől. Ennek megfelelően a tárgyalás nemcsak a Dirac-elméletet és az azzal kapcsolatos problémákat öleli fel, hanem a sugárzás teljes kvantumelméletét is.
A kvantummechanika alapjainak ismertetésén kívül a könyvben sok alkalmazást is adunk - jóval többet, mint általában az kvantummechanikai könyvekben szokásos. Kihagytuk azonban azokat a kérdéseket, amelyeknek tárgyalása során a kísérleti adatok részletes analízisére lenne szükség; ez elkerülhetetlenül túlvezetne a könyv
keretein.

Recommended books