This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Elméleti fizika VI.
Hidrodinamika

A Landau—Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat köteteit a világ legkiválóbb elméleti fizika tankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas L. D. Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból szinte utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó.
Ebben a hatodik kötetben a világhírű szerzők az elméleti fizika szemléletéből kiindulva dolgozzák fel a hidrodinamikát. Ez a jelenségközpontú feldolgozás lénye­gesen eltér a műszaki szakirodalomban megszokottól. A szerzők éppen az említett célkitűzésüknek megfelelően kevesebb fi­gyelmet fordítanak a számítások közelítő módszereire és az olyan empirikus eljárá­sokra, amelyeknek fizikai értelmezése nem kielégítő. Foglalkoznak viszont olyan kérdésekkel, amelyek általában nem kap­nak helyet a szokásos műszaki szemléletű hidrodinamika könyvekben. Ilyen kér­dések például a folyadékokban végbemenő hőátadás és diffúzió, a hangtan, az égés­elmélet, a relativisztikus hidrodinamika, és a szuperfolyékonyság elmélete. Ez a könyv tehát olyan feldolgozásban tárja az olvasó elé a hidrodinamikát, amilyen magyar nyelven eddig még nem jelent meg.

Recommended books