Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
magnifier
Fordította: Vág András
E-kiadás éve: 2004
Terjedelem: 174 oldal
ISBN: 978-963-9548-17-6
Kategória: Szociológia, Történelem
Sorozat: Civil Szellem

A civil társadalom
Régi képzetek, új látomások

John Keane a civil tár­sa­da­lom egyik leg­hí­re­sebb szak­ér­tő­je Eu­ró­pá­ban. Ide­s­to­va immár több mint három év­ti­ze­de ta­nul­má­nyoz­za a témát, je­len­leg szé­les­kö­rű nem­zet­kö­zi ku­ta­tá­so­kat ko­or­di­nál, ame­lyek a Glo­bá­lis Civil Tár­sa­da­lom mi­ben­lé­tét, ke­re­te­it, in­téz­mé­nye­it, mű­kö­dé­sét vizs­gál­ják. A Civil Tár­sa­da­lom - Régi kép­ze­tek, új lá­to­má­sok című köny­ve klasszi­kus el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti össze­fog­la­lá­sát nyújt­ja a té­má­nak, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pá­ban vég­be­me­nő „bár­so­nyos for­ra­dal­mi” át­ala­ku­lá­sok­ra – an­gol­szász szem­szög­ből.

MegnevezésOldalakMéret
A civil társadalom (teljes e-könyv)
1-174 1.4 MB
Tartalom
5-5 215 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Előhang
7-9 225 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
1. A hatalom
10-16 241 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
2. Globális trendek
17-33 278 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
3. Különbségtételek
34-61 313 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
4. Viták
62-73 257 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
5. A nacionalizmus
74-102 315 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
6. A barbár tásadalom
103-138 340 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
7. A nyilvánosság
139-165 309 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Utóhang
166-168 227 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Név- és tárgymutató
169-174 229 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek