Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
Megszólít vagy elvarázsol?
A zene szelleméről

A könyv ki­in­du­ló kér­dé­se az, hogy mi a zene sze­re­pe szel­le­mi és lelki éle­tünk egé­szén belül, és ho­gyan vi­szo­nyul a zene meg­szó­la­lá­sa a szín­ről szín­re tör­té­nő sze­mé­lyes megszólí­táshoz, amely a szer­ző sze­rint leg­fon­to­sabb szel­le­mi meg­nyil­vá­nu­lá­sunk. Innen a könyv címe: „meg­szó­lít vagy el­va­rá­zsol”? A szer­ző e könyvé­ben arra vál­lal­ko­zik, hogy a dia­lo­gi­kus gon­dol­ko­dás ered­mé­nye­it rész­ben fel­hasz­nál­va, rész­ben to­vább­ele­mez­ve, dimenzió­elméleti és szim­bó­lum­el­mé­le­ti szem­pon­to­kat is al­kal­maz­va új fényt ves­sen zene és szó, zene és szám, zene és in­du­lat, zene és tánc (rítus) el­len­té­ten és ro­konságon ala­pu­ló vi­szo­nyá­ra.

MegnevezésOldalakMéret
Megszólít vagy elvarázsol? (teljes e-könyv)
1-319 2.7 MB
Tartalomjegyzék
5-6 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Köszönetnyilvánítás
7-8 266 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Bevezető: zene és indulat
9-48 397 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Az ellenpont születése
49-94 465 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Megszólít vagy elvarázsol?
95-216 696 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Elemzések
217-292 809 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Jegyzetek
293-300 343 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Irodalomjegyzék
301-312 289 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Névmutató
313-319 333 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek