Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
Darwin a szupermarketben
Az evolúció hatása mindennapi viselkedésünkre

Es­tén­ként egy mok­kás­ka­nál­nyi tu­do­mány, kü­lö­nö­sebb meg­eről­te­tés nél­kül.

„Nincs szük­ség drága la­bo­ra­tó­ri­u­mi mun­ká­ra vagy ki­fi­no­mult meg­fi­gye­lé­si tech­ni­kák­ra ahhoz, hogy meg­lás­suk, meg­hall­juk, ki­sza­gol­juk a ma­ga­tar­tá­sunk mö­gött rejlő evo­lú­ci­ót. Szó sincs róla! Ha va­la­ki azt hiszi, hogy a ma­ga­tar­tás­bio­ló­gi­ai és evo­lú­ci­ós bio­ló­gi­ai je­len­sé­gek meg­fi­gye­lé­sé­hez la­bo­ra­tó­ri­um­ra van szük­ség, vá­lassza ki az első em­bert, aki a lá­tó­me­ze­jé­be kerül… ki­vé­tel nél­kül mind­annyi­an a nap hu­szon­négy órá­já­ban a ma­ga­tar­tás­bio­ló­gia tö­ké­le­tes pél­dái va­gyunk.”

A dar­wi­niz­mus bol­do­gít 

„Az evo­lú­ci­ós el­mé­let nem­csak tu­do­má­nyos fo­gó­dzót kínál, hanem abban is segít, hogy az ember meg tudja vá­la­szol­ni az élet ér­tel­mé­re vo­nat­ko­zó kér­dé­se­ket.”

Mark Ne­l­is­sen (Uni­ver­si­te­it An­te­wer­pen) bio­ló­gus­ként te­kint a vi­lág­ra, és bár­mer­re néz, min­den az evo­lú­ci­ót jut­tat­ja az eszé­be, majd a la­i­kus ol­va­só szá­má­ra meg­le­pő kö­vet­kez­te­té­sek­re jut. Rend­kí­vü­li hu­mor­ral, ugyan­ak­kor tu­do­má­nyos ala­pos­ság­gal írja meg azo­kat a min­den­na­pi tör­té­ne­te­ket, me­lyek­ben az evo­lú­ció el­mé­le­te ott le­sel­ke­dik kö­rü­löt­tünk min­den sar­kon. Az utcán és a bol­tok­ban, az új­sá­gok­ban és e-mai­lek­ben: Charles Dar­win fel­buk­kan min­den­hol.

MegnevezésOldalakMéret
Darwin a szupermarketben (teljes e-könyv)
1-192 1.6 MB
Tartalom
5-6 246 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Mielőtt nyugovóra térünk…
7-11 268 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Borravaló és lófarok
13-16 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Jellegzetesen emberi… vagy mégsem?
17-21 258 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Rendellenesség-e a paranoia?
23-27 268 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Lányokat a belevaló fiúknak
29-32 264 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Fájdalom – evolúciós haszontalanság?
33-36 256 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a barátom és ki az ellenségem!
37-40 255 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Boldogság és influenza – a hálózatok kérdése
41-43 262 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Egy kalanddal több vagy kevesebb
45-48 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ön hány gyermeket szeretne?
49-52 254 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Darwin az igazgatótanácsban
53-56 255 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Az újságomban szereplő fogoly
57-60 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Miért vannak fiatalkorú prostituáltak?
61-64 264 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Nincs ember mosoly nélkül
65-70 262 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Az evolúció mint hizlalószer
71-75 267 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
És még „sokáig” és boldogan éltek…
77-80 255 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Egy kicsivel több vagy kevesebb homo
81-84 264 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Az orr helyett inkább valami mást?
85-87 261 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Mellszőrzettel megáldott nők
89-92 264 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Felmentés a bálványoknak
93-96 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Túl sok a lány az utcán
97-99 262 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ne olyan közel, ha lehet!
101-105 258 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Segítség, nem létezem!
107-112 271 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Paradise by the Dashboard Light
113-116 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Asszonyom, mi az ön szabványbeállítása?
117-122 272 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A fehér faj mint derült égből villámcsapás
123-130 278 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Egy női ruha kiváltotta nevetés
131-135 267 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Absztrakt? Azt nem fogja fel az agy
137-141 258 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Hullarészegen
143-146 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A nevelés és a túlzott alkoholfogyasztás
147-150 265 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Az áthidaló mozgás
151-154 255 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Valóban tudnak-e az emberek beszélni?
155-160 271 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Taps! Taps! Tulajdonképp miért?
161-164 255 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Na de mama!
165-169 259 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ellenszélben a félreértések ellen
171-177 275 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A darwinizmus boldogít
179-184 271 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Búcsúzóul
185-189 269 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A KIADÓ KÍNÁLATÁBÓL
191-192 270 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek