Gervai Pál - Sárvári Balázs - Trautmann László

A globalizáció politikai gazdaságtanáról

Korszakváltás a világpolitikában

A könyv egy többéves tananyagfejlesztés eredményeként született, és célja, hogy az alapvető közgazdasági fogalmakat a XXI. század követelményeinek megfelelő formában tárgyalja. A globalizáció korában az egyes közgazdasági fogalmak új értelmet nyernek, a munkamegosztás, piac, állam, ár, kereslet, kínálat stb. nem ugyanaz ma, mint volt a XX. században. Nem gondoljuk, hogy a közgazdaságtudomány ettől kevesebb lenne, meggyőződésünk, hogy minden tudomány természetéhez tartozik saját alapfogalmainak állandó felülvizsgálata. Az elmúlt húsz-huszonöt évet meghatározó közgazdasági gondolkodásmód 2007-től, a gazdasági válságtól kezdődően elkezdte érvényét veszteni, és azok a fogalmi pontatlanságok, amelyek már a kezdetektől jellemezték ezt a korszakot, tarthatatlanná váltak. Ma már a világ egészén folyik az újragondolás, és ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni. A kötet megírásának másik oka több mint húsz éves oktatási tapasztalatunk. Azt látjuk, hogy a közgazdasági alapfogalmak (piac, munkamegosztás, pénz stb.) körül van a legtöbb félreértés és a legtöbb hiányosság. Úgy látjuk, hogy jelentős mértékben hiányos a közgazdasági eszmetörténeti műveltség, és a kötetben ezt szeretnénk pótolni. Az oktatás általában a mikroökonómiai fogalmakkal indul, pedig ez előtt kezdődik tudományunk, és ebben a kötetben ennek a munkának szeretnénk nekilátni. A munka terjedelme miatt csak lépésenként tudunk haladni, a most kiadásra került kötet csak az első két fejezetet tartalmazza, de reményeink szerint már az ősz elején kiadható lesz a harmadik, a munkamegosztásról szóló fejezet. A tantárgy teljes tematikája a Budapesti Corvinus Egyetem Mikroökonómia Tanszékének honlapján lesz elérhető.


Gervai Pál - Sárvári Balázs - Trautmann László: A globalizáció politikai gazdaságtanáról című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek