Vladimir Igorevics Arnold

A mechanika matematikai módszerei

A klasszikus mechanika sokféleképpen kapcsolódik a matematika és a fizika számos más ágához, sőt elmondható, hogy a matematika legkülönbözőbb területeit a mechanika által felvetett kérdések inspirálták, többek között differenciálegyenleteket és fázisáramokat, sima leképezéseket és sokaságokat, Lie-csoportokat és Lie-algebrákat, szimplektikus geometriát és ergodelméletet.

A könyv olvasásához szükséges előismeretek a következők: derivált, az integrál-és a differenciálegyenletek, geometriából a lineáris tér és a vektorok, lineáris algebrából  a lineáris operátorok és a kvadratikus alakok ismerete.

Evvel az apparátussal tárgyalja a dinamika valamennyi alapvető problémáját, beleértve a rezgések elméletét, a merev testek mozgásának elméletét és a Hamilton-féle formalizmust, ez utóbbi a leggyakrabban használt eszköz a fizika matematikai arzenáljában.

Vladimir Igorevics Arnold (1937-2010) a Moszkvai Állami Egyetem professzora, akadémikus, számos elismerés birtokosa volt. Kutatói munkája mellett nagy gondot fordított az oktatásra és  a fiatal tehetségek felkarolására. Nemzetközi hatását magas citációs indexe bizonyítja.


Vladimir Igorevics Arnold: A mechanika matematikai módszerei című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek