Bokor József

Irányítástechnika gyakorlatok

Ez a könyv a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán oktatott rendszer- és irányításelmélettel kapcsolatos tárgyak tananyagát öleli fel. Célja, hogy segítse a hallgatókat a számonkérésekre való eredményes felkészülésben mind az alap-, mind a mesterképzésben. Az első rész az irányításelmélet klasszikus módszereit ismerteti idő- és frekvenciatartománybeli rendszeranalízis, soros szabályozó tervezés és robusztus stabilitás vizsgálat példákon keresztül. A második rész az állapottér-elméletben alapvető rendszertulajdonságok vizsgálatára, és az állapot visszacsatoláson alapuló irányítástervezési módszerekre mutat példákat. Ebben a részben állapotmegfigyelővel ellátott rendszerek, valamint számítógépen implementált rendszerek tervezési kérdéseit taglaló feladatokat is bemutatunk. A példatár harmadik része közlekedésmérnöki gyakorlathoz kötődő esettanulmányokat ismertet. E példák a gépjármű-dinamika, a közúti forgalomszabályozás és a repülésdinamika területéhez kapcsolódóan mutatnak be modellezési és irányítási problémákat. A negyedik rész az Irányítástechnika II. tantárgy laboratóriumi méréseire való felkészüléshez nyújt segítséget. A függelékek hasznos kiegészítésként szolgálnak a feladatok megoldásához. Tárgyalják az alaptagok Nyquist- és Bode-diagramjait, valamint ismertetik a példamegoldásokhoz elengedhetetlen matematikai alapfogalmakat.


Bokor József: Irányítástechnika gyakorlatok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek