Nagyné dr. Szilvási Márta

Differenciálgeometriai gyakorlatok

Ez a feladatgyűjtemény a klasszikus differenciálgeometria alapkérdéseinek tanulmányozásához készült, elsősorban mérnökhallgatók számára. A görbék és a felületek témaköreiből gondolkodtató és számítási feladatok szerepelnek benne. A spline-görbékkel foglalkozó fejezet pedig a görbék tervezéséhez használt alapvető számítási módszerek gyakorlására készült, ami a számítógépi modellezés geometriai alapjainak megismerését szolgálja. A megoldások megértését szemléltető ábrák segítik. Az elektronikus kiadáshoz kapcsolódó színes ábragyűjtemény a Wolfram Mathematica programmal készített dinamikus változatban is elérhető (3D felületek, 3D görbék).

A szerző tudományos munkásságát a CAD-rendszerek alapját képező számítógépi geometriai modellezés területén végezte. Geometriai algoritmusait tudományos közleményekben publikálta, amelyek közül néhány már tankönyvekben szerepel, és ipari fejlesztések is idézik. Oktatási tevékenységében mindig nagy súlyt helyezett a matematikai és geometriai problémák szemléltetésére, ez tükröződik ebben a kötetben is.

 


Nagyné dr. Szilvási Márta: Differenciálgeometriai gyakorlatok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek