Gyurkovics Éva

Optimális irányítások

A jegyzet az alkalmazott matematikus, továbbá a mechatronikai mérnök hallgatók MSC képzéséhez készült oktatási segédletként. Az alapfogalmakat ismertető és néhány alkalmazási példa modelljét bemutató bevezető fejezet után a második fejezet a lineáris rendszerek néhány alapvető tulajdonságát tárgyalja. A harmadik fejezet az optimális vezérlések létezésével és az optimum szükséges feltételével foglakozik. A negyedik fejezet tárgya a dinamikus programozás, megadva az optimumnak mind a szükséges, mind az elégséges feltételeit. A jegyzet az optimalitás és stabilitás kapcsolatának tárgyalásával zárul, kitérve a csúszó időhorizont módszer, valamint a mintavételezett rendszerek néhány eredményére. Minden fejezet végén az alkalmazási készséget és a téma megértését elősegítő feladatok találhatók.


Gyurkovics Éva: Optimális irányítások című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek