Herendi Tamás

Párhuzamos numerikus módszerek

A jegyzet elsődleges célja numerikus jellegű feladatok párhuzamos algoritmussal történő megoldási módszereinek áttekintése volt. Az első fejezetekben a vizsgálati módszereket, modelleket és szükséges bonyolultságelméleti fogalmakat veszi sorra. A továbbiakban az egyes témakörök legjellemzőbb algoritmusait és azok elemzését találhatjuk. Először néhány alapvető, általános feladatot ír le, majd megvizsgálja azok megoldási lehetőségeit. Az itt alkalmazott párhuzamosítási módszerek a későbbiek során több helyen is felbukkannak. Részletesebben elemzi a rendezés feladatát, amelyre több, különböző elvre épülő párhuzamos algoritmust hasonlít össze. Utána az egyes speciálisabb területeken (lineáris algebra, azon belül kiemelten a gyors Fourier-transzformáció, hosszú aritmetika, interpolációs feladatok, iterációs módszerek, polinom helyettesítések, Monte Carlo-módszer és véletlenszám-generátorok) a feladatok jellegéből adódó párhuzamosítás lehetőségeit elemzi. Kiemelhető a tágyalásból a gyors Fourier-transzformáció, amely az egyik legszebb és leghatékonyabb párhuzamos megoldással rendelkezik, illetve másik végletként a hatványozás művelete, amelyről belátható, hogy nem lehet igazán hatékonyan párhuzamosítani.


Herendi Tamás: Párhuzamos numerikus módszerek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek