Rajkó Andrea - S. Nagy Katalin

Művészettörténet II.

A 19. és a 20. század

"A mo­dern vi­lág­lá­tás a sok­ré­tű­ség­ben rej­lik, annak ké­pes­sé­gé­ben, hogy a leg­kü­lön­ne­műbb kul­tú­rák meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it képes be­fo­gad­ni, ész­lel­ni és ér­té­kel­ni."

Karel Kosik


Rajkó Andrea - S. Nagy Katalin: Művészettörténet II. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, mobi, pdf.

Ajánlott könyvek