Simon Péter - Tóth János - Csikja Rudolf

Differenciálegyenletek feladatgyűjtemény

A jelen feladatgyűjtemény célja, hogy a Tóth J. – Simon L. P.: Differenciálegyenletek c. könyv használói számára gyakorlási lehetőséget nyújtson. Hosszú idő óta mindössze három, sok oktató által ismert és kedvelt példatár van forgalomban (Bege Antal: Differenciálegyenletek: gyakorlatok és feladatok, Farkas Miklós: Matematika VIII. Differenciálegyenletek és Filippov: Differenciálegyenletek gyűjteménye), ezek azonban korlátozott körben érhetők csak el.

Itt arra törekedtünk, hogy rutinfeladatok tömege helyett minél több (akár könnyű) gondolkodtató feladatot adjunk, mert egyrészt ezeket fontosabbnak tartjuk, másrészt pedig a számolásokat ma már (szimbolikusan vagy numerikusan) matematikai programcsomagokkal (amilyen például a Mathematica vagy a Maple) szokás elvégeztetni. Az így kapott eredmények értelmezéséhez és diszkussziójához azonban a fogalmak világos ismeretére van szükség.

Igyekeztünk néhány ábrát is készíteni, ezek sokszor segítik a megértést. Adtunk alkalmazási feladatokat is.

A feladatok összeállításához az Irodalomjegyzékben felsorolt könyvekre és jegyzetekre erősen támaszkodtunk.

 


Simon Péter - Tóth János - Csikja Rudolf: Differenciálegyenletek feladatgyűjtemény című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek