Wagner Ödön - Pasinszki Tibor

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok

Egyetemi tananyag

A „Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok” tananyag az egyetemi képzések szervetlen kémiai
laboratóriumi gyakorlatainak elméleti és gyakorlati anyagát foglalja össze. A szervetlen kémiai gyakorlatok
anyagához tartozik a különböző kémiai elemek, illetve szervetlen vegyületek tulajdonságainak alapos
megismerése és az egyes anyagok jellemző reakcióinak, kimutatásának elvégzése.
A jegyzet összefoglalja az anyagok azonosításának elméleti alapjait. Tárgyalja a reakciók különböző típusait
(sav-bázis, komplexképződési-, redoxi-, csapadékos, stb.), valamint azok körülményektől függő lefutását,
illetve az azokkal kapcsolatos számításokat.
Az elemek és a belőlük képzett ionok reakcióinak tárgyalását a periódusos rendszer alapján foglalja össze, de
ismerteti az ionok elemzési rendszereit és részletesen tárgyalja a kationok Fresenius szerinti, illetve az
anionok Bunsen-féle elemzési rendszerét. A tananyag elsajátítását szemléletes ábrák és képek, valamint a
reakciókat bemutató videó felvételek segítik.
A preparatív készség fejlesztését könnyen kivitelezhető, egyszerű előállítási előíratok segítik, melyek alapján
különböző vegyület-családba tartozó preparátumok előállítását végezhetik el a hallgatók.


Wagner Ödön - Pasinszki Tibor: Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek