Author's photos

Bárány Tibor

Filozófus. 2012 januárjában védte meg „Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok” című doktori disszertációját (ELTE, Filozófiatudomány). Kutatási területek: intenzionalitás, figuratív nyelvhasználat, képi aktusok, a kommunikáció pragmatikai elméletei, fikcióelméletek, a kortárs irodalomkritika módszertani kérdései, magasművészet és populáris kultúra megkülönböztetése. Rendszeresen közöl hosszabb-rövidebb kritikákat filozófiai, társadalomtudományos és irodalmi tárgyú kötetekről.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek