Author's photos

Fehér Krisztina

Fehér Krisztina (1980) nyelvész. 2005-től a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének oktatója. Magyar szakos tanári diplomát 2003-ban szerzett, nyelvtudományi disszertációját 2012-ben védte meg. Társas-kognitív nyelvészettel foglalkozik. Szakterülete a szocio- és a pszicholingvisztika, munkáiban a nyelvtudományi eljárásokat a kognitív pszichológia módszereivel ötvözi. Jelenleg főként a nyelvelsajátítás folyamatára koncentrál, és hangtani-nyelvtani kérdéseket vizsgál.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek