Author's photos

Kecskés Lajos

1944-ben Szolnokon született. A szolnoki Verseghy Ferenc gimnáziumban tett érettségi vizsga után elvégezte  az ELTE TTK kémia-fizika szakát, 1967-ben diplomázott. A BME Vegyészmérnöki karán 1975-ben megszerezte második diplomáját. 25 éven át a RADELKIS KFT. Elektrokémiai Laboratóriumának munkatársa, majd kutatásvezetője. Több analitikai-kémiai tárgyú találmányra szabadalmi oltalmat kapott.

Magánjelleggel végzett matematikai kutatásai során - az informatika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően -  rábukkant a Mandelbrot-halmazra és a fraktálok különleges világára. Felismerései összefoglalásaként  megjelent a Mandelbrot-halmazból eredeztethető geometriai és matematikai struktúrák elemzésével foglalkozó  „Egy ölnyi végtelen” c. könyve.

2003 óta nyugdíjas, mellette rendszeres elektroanalitikai vizsgálatokat végez.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek