Author's photos

Pintér Borbála

Dr. Pintér Borbála az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Irodalmi Szakmódszertani Munkacsoport adjunktusa, a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyartanára.

Szívemen viselem a magyartanítás ügyét középiskolai és egyetemi munkámban egyaránt. Az a célom, hogy az egyetemi szemináriumok és a középiskolai magyarórák – a tanár és diák közös műértésén és alkotó kommunikációján keresztül – hozzásegítsék a fiatalokat ahhoz, hogy nyelvükről, kultúrájukról, szűkebb és tágabb környezetükről, valamint önmagukról minél árnyaltabban tudjanak gondolkodni és minél összetettebb képet alkothassanak.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek