Author's photos

Pólya Tamás

 Tanszékvezető egyetemi docens az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken.

Kutatási terület, érdeklődés: (1) az új média elméletei, valamint hatása a kommunikációra és médiafogyasztásra (számítógéppel mediált kommunikáció, vizualitás és ideológia, számítógépes játékok befogadása, fogyasztása); (2) mozgóképes alkotások (pl. játékfilmek) vizuális-stiláris elemzése, színrevitel (mise-en-scène), kognitív filmelmélet; percepciós és magasabb rendű kognitív mechanizmusok esztétikailag releváns mozzanatai; vizuális szemiotika, az analóg-digitális megkülönböztetés; (3) a nyelvészeti pragmatika és a személyközi kommunikáció kognitív tudományi, illetve nyelv- és elmefilozófia aspektusai (intencionális kommunikáció és szándéktulajdonítás, a jelentés fogalma és szintjei, mentalizált pragmatika, nemverbális kommunikáció).

 

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek