Author's photos

Popovics Zoltán

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense, a Filozófiai és Művészetelméleti Intézet vezetője. PhD-disszertációját az ELTE Esztétika Doktoriskolájának keretében védte meg 2005-ben, 2014-ben habilitált a PTE-n irodalomtudományból. Elsősorban a XX. század második felének francia filozófiáját, esztétikáját, irodalomelméletét – többek között a francia fenomenológiát – kutatja. Tanulmányai magyar, francia és angol nyelven jelennek meg. Korábbi kötetei: „Noli me legere”! – Tanulmányok Maurice Blanchot-ról (Pongrác, 2013), A prezentifikáció fenomenológiája (L'Harmattan, 2014).

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek