Author's photos

Slíz Mariann

Slíz Mariann nyelvész, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, valamint a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék oktatója.

Slíz Mariann az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar–történelem–általános és alkalmazott nyelvészet szakos diplomát. 2010-ben summa cum laude minősítéssel védte meg a „Névadás és történelem: az Anjou-kor I. felének személynevei” című doktori értekezését. Slíz Mariann kutatásainak középpontjában egy olyan korszak személyneveinek a vizsgálata áll, amely korábban kevésbé kapott kiemelt figyelmet: az Anjou-koré. A kutató négy évtized történeti személynévanyagát állította egybe szótári formában, és adta közre „Anjou-kori személynévtár (1301–1342)” címen. A helynévkutatás terén leginkább szerkesztői tevékenysége említendő meg, szerepet vállalt az erdélyi helynévgyűjtés kiadási munkálataiban.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek