Szabó Gábor - Kardos Sándor

A képalkotás

Az álló- és mozgóképalkotás technikai és gondolati elemei

A képalkotás című jegyzet két aktív filmoperatőr együttműködésének eredménye. A szerzők a filmezés mellett sok időt töltenek fiatal kameramanok és operatőrök oktatá-sával. A jegyzet két önálló részből áll. Az első – Szabó Gábor, HSC munkája – a filmké-szítés technikai alapjait ismerteti, és még a reál tudományoktól idegenkedők számára is tiszta képet teremt erről a bonyolultnak látszó területről. A második rész tanulmá-nyai nem alkotnak zárt rendszert, a képalkotás elméleti és fogalmi feltételeiről való gondolkodás nagyon különböző útjait próbálják integrálni. A leírás lényege az a felis-merés, hogy a képek megalkotásának és rögzítésének technikai feltételei csak gyakor-lati megvalósulásai annak a bonyolult, több évezredes folyamatnak, amelynek követ-kezményeként kialakult a látás nyelve, ezzel együtt a vizuális kultúra képolvasásra vo-natkozó konvenciói. Ennek a processzusnak az eredete pedig, bármilyen különös, az élővilág ember előtti fejlődéstörténetébe nyúlik vissza. A művészet innovatív lehetősé-gei épp ezen konvenciók tudatosításában, megkérdőjelezésében és alkotó újraterem-tésében rejlenek.


Szabó Gábor - Kardos Sándor: A képalkotás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek