Kovács Sándor

Differenciaegyenletek

Az utóbbi évtizedekben nem, vagy csak részben találkozhattunk olyan monográfiával, amely a differenciaegyenletek megoldási módszereit, illetve kvalitatív elméletét tárgyalja. Ez a könyv ezt az űrt igyekszik betölteni. Az első fejezetben a diszkrét operátorkalkulus alapvető fogalmai találhatók. A második fejezet a differenciaegyenletek, valamint a diszkrét dinamika alapfogalmait ismerteti. A harmadik fejezetben a lineáris egyenletek elmélete olvasható, ezt követi a néhány nemlineáris megoldó módszert tartalmazó negyedik fejezet. A fejezetek sorát végül a kvalitatív elmélet alapjait leíró, stabilitásról szóló rész zárja. A szükségesnek vélt előismeretek a függelékben kerülnek kifejtésre.


Kovács Sándor: Differenciaegyenletek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek