Author's photos

Kovács Sándor

Kovács Sándor az ELTE Numerikus Analízis Tanszékének és a BMEDifferenciálegyenletek Tanszékének adjunktusa. Számos egyetemi jegyzet és oktatási segédanyag szerzője. Immár több mint 20 évetart analízissel, differencia- és differenciálegyenletekkel kapcsolatos kurzusokat (előadásokat és gyakorlatokat) BSc- és MSc-, valamint PhD-képzésben részt vevő egyetemi hallgatóknak magyar és német nyelven.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek