Sörös Csilla

Növényvédelmi kémia és toxikológia

A növényvédelem dinamikusan fejlődő tudomány, és a korszerű növényvédelmi gyakorlat ma is döntően kémiai módszereken alapul. A könyv a Szent István Egyetem Növényorvos MSc-képzésén részt vevő hallgatók, valamint az elméleti tudásukat frissen tartani kívánó gyakorló növénydoktoroknak készült, akiknek ismerniük és érteniük kell azokat a kémiai, biokémiai folyamatokat, melyek egy növényvédő szer kijuttatása során a környezetünkben és az emberi szervezetben bekövetkeznek. A szerző célja volt egy olyan szemlélet kialakítása is, amely érdeklődéssel és fogékonysággal fordul a kémia és ezen belül leginkább a szerves kémiatudománya felé, és igényt tart az ok-okozati összefüggések megválaszolására, ezáltal a jövőben megjelenő készítményeket is nyitottsággal és megfelelő tudatossággal kezeli. Reméljük, hogy a tananyag a hasznos ismeretanyagon túl élvezetet is nyújt az olvasóknak, válaszokat ad a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, és emellett hozzájárul a tudatos növényvédőszer-használathoz. Sörös Csilla gyógyszerész végzettsége, valamint az Élelmiszertudományi Doktori Iskolában szerzett ismeretei metszeteként tekint a növényvédelmi kémiára. A peszticidek a gyógyszereknél sokkal nagyobb mennyiségben kijuttatva és egy komplex rendszert célozva a teljes ökoszisztémában fejtik ki hatásukat. Kutatási területén, az analitikai kémia szemüvegén áttörekszik eme bonyolult rendszer megértésére.


Sörös Csilla: Növényvédelmi kémia és toxikológia című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek