Digitális pedagógia 2.0

A könyv anyaga kettős koncepciót tükröz. Egyfelől az új tanuláselméleti törekvések szellemében, ugyanakkor a korszerű infokommunikációs technológiák (IKT) jóvoltából a közösségi tanulás egyre bővülő tereit és a kapcsolatok sokirányú rendszerét érzékelteti. A hagyományos, kétpólusú tanulási modellt – melyben a kitüntetett információforrás maga a pedagógus vagy az általa kijelölt információforrás, klasszikusan a tankönyv (segédlet, munkafüzet, szakirodalmi forrás) és az ezekhez kapcsolódó tanulási tevékenység, amely rendkívül sok egyéni sajátosságot hordoz – meghaladó új komplexitással rendelkezik. Másfelől e könyv már a digitalizált tananyagokkal szemben támasztott követelmények szerint készült.

 


Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia 2.0 című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, mobi, pdf.

Ajánlott könyvek