Kata János

Tanulástechnika

A ta­nu­lás olyan, mint a foci. – Az is­ko­lá­ban néha az okos ember is a saját ká­rán­ta­nul. – A ta­nu­lás se­gí­té­se is lehet üzlet. – A ta­nu­ló és a tanár néha ugyan­azt­gon­dol­ja a ta­nu­lás­ról. – A ta­nu­lás komp­lex te­vé­keny­ség, így a jegy­zet­szer­ző­je sem ért hozzá. – Ta­nu­lás­sal nem­csak a di­ák­évek során ta­lál­ko­zunk.– A szer­ző­nek is van­nak pél­da­ké­pei a volt ta­ná­rai kö­zött.


Kata János: Tanulástechnika című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek